Patiëntenmagazines

Onze magazines worden over de hele breedte ingezet. Exemplaren worden overhandigd bij de opname, liggen in de poli’s en worden op verzoek verzonden aan de verwijzers en relaties in het adherentiegebied van de opdrachtgever. De verschijningsfrequentie bedraagt vier keer per jaar. Redactionele onafhankelijkheid is te allen tijde gewaarborgd. De inhoud is veelal een mix van nieuwswaardigheden en opname-informatie. De inhoud wordt ook digitaal verspreid via de communicatiekanalen van het ziekenhuis.

Open Book
Open Book
Open Book
Open Book