Huis-aan-huis media

Voor diverse opdrachtgevers verzorgen wij periodiek verschijnende huis-aan-huis media. Veel ziekenhuizen prefereren een medium met een eigen gezicht en een exclusieve verspreiding boven pagina’s in een weekblad. Ook hier geldt redactionele onafhankelijkheid. De verschijningsfrequentie varieert van twee tot vier keer per jaar. Ook deze media vinden digitaal hun weg naar de lezer.